PRIVACYVERKLARING
OSD Computers BVBA, Asschout 51, 9940 EVERGEM, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OSD Computers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van OSD Computers verstrekt. OSD Computers BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, boekhoudkundige gegevens en alle transacties in het kader van een overeenkomst van opdracht.  

WAAROM OSD COMPUTERS BVBA UW GEGEVENS NODIG HEEFT
OSD Computers BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om in contact met u te kunnen treden als u daarom verzoekt of om te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

HOE LANG EN WAAR OSD COMPUTERS BVBA GEGEVENS BEWAART
OSD Computers BVBA bewaart uw persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), maar niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle boekhoudkundige data wordt opgeslagen op een versleutelde client/server omgeving en qua mail in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
OSD Computers BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld registratie van een domeinnaam bij DNS of activatie van Office’365 abonnementen bij Microsoft, Online-backup bij Acronis…
In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van OSD Computers BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

OSD Computers BVBA heeft géén enkele firma toestemming gegeven om de via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten. 

De data die we verzamelen via het contactformulier van de website dienen enkel en alleen om met u in contact te treden en worden verder niet opgeslagen.  De data die we verzamelen aangaande “Support op afstand” dienen om de geleverde support te kunnen factureren en maken dus deel uit van een gesloten overeenkomst van opdracht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@osd.be samen met een kopie van uw identiteitskaart. OSD Computers BVBA zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
OSD Computers BVBA neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van OSD Computers BVBA worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OSD Computers BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@osd.be.

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).